Teràpia visual

La Teràpia Visual és un programa de tractament clínic destinat a millorar o eliminar disfuncions visuals que no es poden corregir amb lents, com és el cas dels problemes d’enfocament, els moviments oculars, la coordinació dels eixos visuals, els ulls ganduls, l’estrabisme i d’altres problemes que estan estretament relacionats amb el rendiment escolar i laboral.

En què ens pot ajudar una teràpia visual?

Els estudiants amb unes bones habilitats visuals llegeixen més ràpid i amb menys esforç, comprenen millor el text i el retenen més temps.
Ens permet enfocar les imatges a qualsevol distància de forma ràpida i sense fatiga visual al llarg del dia de treball.
Quan hi ha problemes perceptius i de processament visual, el treball bilateral, de coordinació ull - mà, de direccionalitat i lateralització, permet llavors que el sistema sigui més estructurat en totes les rutines de l’escola, casa, feina, esports…

Les sessions de teràpia visual es faran al gabinet de forma individualitzada tenint en compte les necessitats de cada pacient i es complementaran amb un treball de reforç a casa.

Cada 8-10 sessions de teràpia visual es realitzaran exàmens periòdics per avaluar les millores obtingudes.