Gabinet Optomètric Maddox 2

Com detectar que necessitem una teràpia?


Símptomes i signes que
podem observar
Causes dels tipus de disfuncions visuals
Tractament que es recomana pel tipus de disfunció
Visió borrosa de lluny o de prop.
Fatiga visual.
Mal de cap.
Picor i coïssor d’ulls.​
Error refractiu.

Acomodació.​

Correcció òptica (ulleres-lents de contacte-cirurgia).
Teràpia acomodativa.​


Adaptació lenta en canviar el pla de mirada lluny-a prop.
Error de còpia de lluny-a prop.
Acomodació.


Teràpia acomodativa.


Evitar treballs prolongats de prop.
Gir  d’un ull.
Tapar-se un ull al llegir o escriure.
Adoptar posicions incorrectes del cap.
Visió binocular.Teràpia binocular.Perdre’s en canviar de línia al llegir.
Saltar-se lletres o paraules al llegir Velocitat lectora lenta.
Mala comprensió lectora.
Motricitat ocular.

Visió binocular.

Teràpia oculomotora.

Teràpia binocular.

Falta de coordinació i equilibri.
Raonaments lògics erronis
Inversions de lletres i números.
Canviar l’ordre de lletres o paraules.
Errors de direcciónalitat dreta-esquerra.
Percepció.

Lateralitat.


Teràpia perceptual.

Teràpia de direccionalitat.


Mala caligrafia.
Falta de coordinació i equilibri. tat.
Integració motora-visual.

Teràpia motora-visual.

Errors en la integració i capacitat d’associació imatge-so.
Dificultat en activitats rítmiques.      
Integració auditiva-visual.


Teràpia auditiva-visual.


Falta d’atenció i concentració
Impulsivitat i hiperactivitat
Baix to muscular i mala col•locació postural.
Reflexes primaris


Teràpia de moviments rítmics
TMR.

Gabinet Optomètric Maddox 1