Com detectar que necessitem una teràpia?

Símptomes i signes que
podem observar

Causes dels tipus de disfuncions visuals

Tractament que es recomana pel tipus de disfunció

Visió borrosa de lluny o de prop.
Fatiga visual.
Mal de cap.
Picor i coïssor d’ulls.​

Error refractiu.

Acomodació.​

Correcció òptica (ulleres-lents de contacte-cirurgia).
Teràpia acomodativa.​

Adaptació lenta en canviar el pla de mirada lluny-a prop.
Error de còpia de lluny-a prop.

Acomodació.

Teràpia acomodativa.

Evitar treballs prolongats de prop.
Gir d’un ull.
Tapar-se un ull al llegir o escriure.
Adoptar posicions incorrectes del cap.

Visió binocular.

Teràpia binocular.

Perdre’s en canviar de línia al llegir.
Saltar-se lletres o paraules al llegir Velocitat lectora lenta.
Mala comprensió lectora.

Motricitat ocular.

Visió binocular.

Teràpia oculomotora.

Teràpia binocular.

Falta de coordinació i equilibri.
Raonaments lògics erronis
Inversions de lletres i números.
Canviar l’ordre de lletres o paraules.
Errors de direcciónalitat dreta-esquerra.

Percepció.

Lateralitat.

Teràpia perceptual.

Teràpia de direccionalitat.

Mala caligrafia.
Falta de coordinació i equilibri. tat.

Integració motora-visual.

Teràpia motora-visual.

Errors en la integració i capacitat d’associació imatge-so.
Dificultat en activitats rítmiques.

Integració auditiva-visual.

Teràpia auditiva-visual.

Falta d’atenció i concentració
Impulsivitat i hiperactivitat
Baix to muscular i mala col•locació postural.

Reflexes primaris

Teràpia de moviments rítmics
TMR.