Optometria i Avaluació

L’Òptic-Optometrista és l’especialista que avalua les capacitats visuals, detecta problemes d’eficàcia i processament visual i proporciona a través de tècniques especifiques eines per afavorir l’adequat desenvolupament de les habilitats visuals i millorar el rendiment del sistema en general.

En l’Examen optomètric s’avaluen les següents habilitats visuals:

Agudesa Visual: capacitat de veure petits detalls a diferents distàncies.

Refracció: es tracta de l’anomalia que fa que l’ull no pugui enfocar amb nitideza les imatges en visió llunyana sense fer cap tipus d’esforç.

Motricitat ocular: capacitat per moure els ulls de forma precisa i ràpida. L’ull es mou de dues maneres diferents: moviments de seguiment i moviments sacàdics. Mentre que en els de seguiment l’ull es mou acompanyant un objecte que es desplaça, en els sacàdics l’ull canvia la fixació d’un objecte a un altre diferent, lateralment, o en distàncies de lluny i a prop.

Acomodació: mecanisme d’enfocament de l’ull a l’objecte en funció de la distància (com una càmera fotogràfica).

Binocularitat: capacitat de dirigir els dos ulls cap a l’objecte que estan mirant (part motora) i rebre aquesta imatge com a única a nivell cerebral (part sensorial). Per què això es produeixi, els eixos visuals, és a dir, la direcció de la mirada de cada ull, han de convergir en la visió de prop i divergir en la visió de lluny.

En l’Examen de percepció, de direccionalitat i de lateralitat s’avaluen les següents àrees:

Percepció visual: capacitat que es té a nivell cerebral per a la interpretació i organització dels elements físics, simbòlics o sensorials que es reben.

  • Posició Espacial: capacitat d’identificació d’un símbol dins l’espai.
  • Constància de la forma: capacitat de reconèixer un símbol independentment de la seva orientació o grandària.
  • Figura fons: capacitat de reconèixer un símbol en un context diferent.
  • Figura incompleta: capacitat de reconèixer un símbol dins d’un tot inacabat.
  • Memòria visual: capacitat de retenir la informació d’un símbol en el temps.

Coordinació ull - mà: l’entenem com la capacitat motora (gruixuda i fina) que té un individu per interpretar adequadament els estímuls visuals-motors.

Lateralitat: és el desenvolupament de la dominància o preferència d’ús d’una mà, un ull, una oïda i un peu.